Delårsrapport juli – september 2018

·         Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr. 

·         Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade god säkerhet i äldre vuxna. Jämför nedan beträffande immunologiska resultat. 

·         Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till –4,9 Mkr (-6,9 Mkr) 

·         Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr) 

·         Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,07 kr (-0,13 kr) 

·         Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,6 Mkr (21,0 Mkr) 

Efter periodens utgång

·         Eurocine Vaccines har presenterat immunologiska resultat från klinisk influensastudie.

·         Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.

·         Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget. […]

Läs mer

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »