Bokslutskommuniké juli 2017-juni 2018

· Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda kliniska studien i unga vuxna
· Eurocine Vaccines förberedde fortsatt klinisk utveckling redan influensasäsongen 2017/2018
· Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra nästa studie med Immunose™ FLU
· Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma
· Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units
· Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemission
· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -42,5 Mkr (f.å. 26,1 Mkr)
· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -8,3 Mkr (f.å. -5,7 Mkr)
· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,70 kr (-0,55 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,12 kr (-0,11 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 9,7 Mkr (28,2 Mkr)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade god säkerhet i äldre vuxna
· Eurocine Vaccines har ingått lånefacilitet om upp till 20 miljoner kronor […]

Läs mer

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »