Flaggningsmeddelande

Som en följd av Eurocine Vaccines riktade nyemission till VisMederi Srl enligt pressmeddelande idag, den 20 december 2018, innehar VisMederi Srl nu 13 652 101 aktier, vilket utgör 16,7 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine Vaccines baserat på det totala antalet aktier i Bolaget vid tiden för nyemissionen.  […]

Läs mer

Eurocine Vaccines förtydligar tidigare offentliggjord information om målen inom sin nya strategi

På förekommen anledning förtydligar Eurocine Vaccines tidigare offentliggjord information om bolagets nya strategi och bakgrunden till den. Frågor besvaras om vad den nya strategin innefattar, om utvecklingsstatusen för Bolagets teknologiplattform med vaccinadjuvanset Endocine™, om hur tidigare resultat påverkar möjligheterna till nya samarbeten samt om den finansiella statusen. […]

Läs mer

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »