Eurocine Vaccines förtydligar tidigare offentliggjord information om målen inom sin nya strategi

På förekommen anledning förtydligar Eurocine Vaccines tidigare offentliggjord information om bolagets nya strategi och bakgrunden till den. Frågor besvaras om vad den nya strategin innefattar, om utvecklingsstatusen för Bolagets teknologiplattform med vaccinadjuvanset Endocine™, om hur tidigare resultat påverkar möjligheterna till nya samarbeten samt om den finansiella statusen. […]

Read More…

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »