Eurocine Vaccines kallar till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566–4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 december 2018 klockan 16.00 i konferensrum Mitokondrien, Karolinska Institutet Science Parks lokaler med adress Fogdevreten 2, Solna.

Se relevanta dokument nedan och ta del av kallelsen i sin helhet på denna länk =>

Fullmaktsformulär, Eurocine Vaccines AB (publ), 2018-11-21

Kallelse årsstämma 2018, Eurocine Vaccines AB (publ), slutversion 2018-11-21

 Styrelsens fullständiga förslag, Eurocine Vaccines AB, 2018-11-29

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »