Eurocine Vaccines beviljas bidrag från Merck Group

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har beviljats ett bidrag på 300 000 kronor från Merck Group (”Merck”).

Merck genomför och sponsrar regelbundet bidragsprogram i olika regioner i världen för att hjälpa nya bioteknikföretag att möta de utmaningar som de står inför när de ska lansera nästa generations läkemedel på marknaden. Eurocine Vaccines valdes på grund av deras breda portfölj av vaccinkandidater. Eurocine Vaccines kommer att kunna använda 300 000 kronor till Mercks bioprocessteknik- och tjänster för att ytterligare påskynda sin utveckling.

”Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda till Mercks lokala europeiska bidragsprogram och sponsring, bidraget bidrar till vårt fortsatta arbete med utvecklingen av våra innovativa vaccinkandidater”, kommenterar VD Hans Arwidsson.