Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan om klinisk prövning till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden

Intentionen är att i denna studie utöka säkerhetsunderlaget, samla in ytterligare värdefull kunskap kring nasal vaccinering och studera effekterna hos en målgrupp med försvagat immunsystem, äldre vuxna.

– Jag är mycket nöjd med att vi på så kort tid har designat en uppföljande studie och sammanställt en omfattande studiedokumentation. Ambitionen är att bibehålla samma höga kvalitet på planering och genomförande som vi uppnådde i den tidigare studien, säger Anna-Karin Maltais, forskningschef på Eurocine Vaccines.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 10 november 2017.