Eurocine Vaccines publicerar delårsrapport för juli 2022 – mars 2023

Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) publicerar härmed delårsrapporten för juli 2022 till mars 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

2023-01-01 – 2023-03-31 (tredje kvartalet)

  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -3,2 Mkr (-5,6 Mkr)
  • Intäkterna för kvartalet uppgick till 2 Tkr (0 Tkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,115 kr (-0,397 kr)

2022-07-01 – 2023-03-31 (perioden, nio månader)

  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -15,3 Mkr (-15,0 Mkr)
  • Intäkterna för perioden uppgick till 5 Tkr (0 Tkr)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,549 kr ( -1,053 kr)

Väsentliga händelser under perioden

Eurocine Vaccines beslutade att utveckla mRNA-baserad vaccinkandidat mot klamydia

I januari 2023 meddelade Eurocine Vaccines att styrelsen beslutat att utveckla en vaccinkandidat mot klamydia med mRNA, nästa generations vaccinteknologi. Tekniken möjliggör synergier vid utvecklingen av andra vaccinkandidater i vår portfölj och ger konkurrensfördelar med mindre investering. Samtidigt beslutade Bolaget att pausa den resurskrävande utvecklingen av den proteinbaserade vaccinkandidaten mot klamydia tills vidare.

Eurocine Vaccines chef för preklinisk utveckling föreläste vid UCL School of Pharmacy

I februari 2023 blev Bolagets chef för preklinisk utveckling, Dr. Karl Ljungberg, inbjuden för att föreläsa om DNA- och RNA-vacciner på en av de högst rankade farmaceutiska utbildningarna i Storbritannien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Eurocine Vaccines beviljas bidrag från Merck Group

I maj 2023 meddelade Eurocine Vaccines att Bolaget har beviljats ett bidrag på 300 000 kronor från Merck Group som kan användas till Mercks bioprocessteknik- och tjänster för att ytterligare påskynda utvecklingen av Bolagets innovativa vaccinkandidater.

VD Hans Arwidsson

Den senaste tiden har varit intensiv för Eurocine Vaccines och vi har tagit viktiga beslut gällande den fortsatta utvecklingen av våra avancerade vaccinkandidater för att ta fram en innovativ och konkurrenskraftig vaccinportfölj med stor potential att nå marknaden.

Kandidater baserade på nästa generations vaccinteknologi
I början av året beslutade vi oss för att utveckla en vaccinkandidat mot klamydia baserad på nästa generations vaccinteknologi, mRNA, då vaccin som är baserade på mRNA-teknologi visar stor klinisk potential att driva både antikroppar och T-celler. I samband med detta beslutade vi att pausa utvecklingen av den proteinbaserade klamydiakandidaten tills vidare, då den kräver stora resurser, och istället fokusera på mRNA-teknologin som också ger oss goda möjligheter att uppnå synergieffekter med våra två vaccinkandidater. Vi är övertygade om att mRNA-kandidaten har mycket god potential och det är positivt att den omfattas av samma patent och det exklusiva globala licensavtal som ingicks med Spixia Biotechnology.

Vi har ett fortsatt intensivt år framför oss där vi planerar vidare studier för att avgöra vilken teknologi som vaccinkandidaten mot HSV-2 ska baseras på. I slutet av förra året genomförde vi en första preklinisk studie med kandidaten, där resultaten för vår mRNA-baserade kandidat var enastående och kunde visa att antikroppssvaret var minst likvärdigt som för det proteinbaserade vaccinet. Resultaten visade också att mRNA-kandidaten framkallar ett överlägset T-cellsvar som är i linje med T-cellsvar som kan påvisas efter tillfrisknande från en HSV-2-infektion. Vi ser också fram emot att inleda processutveckling och andra förberedelser inför toxikologisk och klinisk studie med våra mRNA-baserade vaccinkandidater.

Eftersökt kompetens inom Bolaget
I mitten av februari blev Dr. Karl Ljungberg, vår chef för preklinisk utveckling, inbjuden att föreläsa om DNA- och RNA-vacciner vid University College London, UCL School of Pharmacy. En inbjudan till en av Storbritanniens högst rankade farmaceutiska utbildningar är ett mycket glädjande tecken på att Eurocine Vaccines ligger i framkant inom vaccinutveckling och att vår interna kompetens är eftersökt i den akademiska världen.

Avslutningsvis vill jag tacka teamet för insatserna hittills när vi nu närmar oss slutet på räkenskapsåret. Jag blickar tillbaka på ett händelserikt år för Eurocine Vaccines och jag ser fram emot att avsluta året på ett starkt sätt. Jag vill också rikta ett stort tack till alla aktieägare i Eurocine Vaccines för ert fortsatta förtroende när vi nu satsar på utvecklingen av en portfölj med innovativa vaccinkandidater baserade på nästa generations vaccinteknologi, mRNA.

Följ oss gärna vid kommande aktiviteter i vårt Kalendarium, och se våra senaste presentationer från Sedermeradagen Malmö den 5 oktober och Aktieportföljen Live den 11 oktober.