Flaggningsmeddelande

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i bolaget.

Formue Nord har efter registrering av riktad emission 9,71 procent av kapital och röster i Eurocine Vaccines.