Immunose™ FLU

Immunose™ FLU – Ett näsdroppsvaccin mot influensa
Eurocine Vaccines utvecklar ett näsdroppsvaccin mot influensa, som förväntas vara effektivt även för de yngsta. Små barn löper en ökad risk att drabbas av allvarliga komplikationer vid influensainfektion och eftersom dagens vaccin har sämre skyddseffekt hos barn än vuxna finns det ett stort behov av ett nytt effektivt influensavaccin som skyddar denna riskgrupp.

Immunose™ FLU består av sönderdelat influensavirus och Eurocine Vaccines patentskyddade immunförstärkare (adjuvans) Endocine™ som möjliggör vaccinering via näsan. I en preklinisk studie visade Immunose™ FLU på ett komplett skydd mot influensainfektion, med bättre effekt än ett injicerat vaccin.

Resultaten från tidigare prekliniska studier inklusive säkerhetsstudier driver utvecklingen av Immunose™ FLU framåt, och under hösten 2016 planeras den kliniska utvecklingen av Immunose™ FLU att inledas. Bolaget avser att utlicensiera produkten till globala läkemedelsföretag för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Nasal vaccinering ger dubbelt skydd
Nasal vaccinering har stor potential att ge ett bättre skydd än injicerade vacciner eftersom det förutom att trigga ett systemiskt immunsvar även driver ett mukosalt immunsvar i slemhinnorna. Många smittämnen kommer in just via slemhinnan i näsan, och ett lokalt immunsvar kan därför ge skydd redan innan smittämnet tar sig igenom slemhinnebarriären.

Läs mer: Eurocine Vaccines säkrar leverans av antigen (pressmeddelande)

Läs mer: Eurocine Vaccines har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden (pressmeddelande)

Partnerstrategi

Diskussioner pågår med flera av de stora aktörerna inom influensavaccin i världen. Bolaget har lyssnat till rekommendationer och efterfrågade resultat som partnersamtalen har lyft, såsom att överge helvirus och använda split antigen istället.

Eurocine Vaccines planerar att utlicensiera Immunose™ FLU för vidare klinisk utveckling och kommersialisering. För ett marknadsgodkännande av vaccinet krävs att säkerhet och effekt visas i större studier än de som bolaget nu genomför. Det omfattande Fas III-programmet kommer att genomföras tillsammans med en framtida licenspartner.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »