Endocine™

Endocine™ är det kliniskt testade, dubbelverkande vaccinadjuvanset som bolaget utvecklar sina nasala vaccin med.

Vad är Endocine™?
Adjuvanset är baserat på fetter som finns naturligt i riklig mängd i kroppen. Det har testats i tre kliniska prövningar mot difteri, HIV och influensa (helvirus) och visade god säkerhet i samtliga studier. 

Teknologin har utvärderats tillsammans med flera olika typer av antigen och har genomgående visat en ökad immunrespons.

Endocine™ kan användas med existerande vacciner eller nya antigen för att möjliggöra
– Stimulering av immunrespons i slemhinnan; bredare skydd
– Injektionsfri administrering av vaccinet
– Ökad immunrespons mot antigen med låg immunogenicitet