Endocine™

Endocine™ är det kliniskt testade, dubbelverkande vaccinadjuvanset som bolaget utvecklar sina nasala vaccin med.

Vad är Endocine™?
Adjuvanset är baserat på fetter som finns naturligt i riklig mängd i kroppen. Det har testats i tre kliniska prövningar mot difteri, HIV och influensa (helvirus) och visade god säkerhet i samtliga studier. 

Teknologin har utvärderats tillsammans med flera olika typer av antigen och har genomgående visat en ökad immunrespons.

Endocine™ kan användas med existerande vacciner eller nya antigen för att möjliggöra
– Stimulering av immunrespons i slemhinnan; bredare skydd
– Injektionsfri administrering av vaccinet
– Ökad immunrespons mot antigen med låg immunogenicitet

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.
Välj vilken information som intresserar dig genom att fylla i fälten nedan.