Partnerstrategi

Diskussioner pågår med flera av de stora aktörerna inom influensavaccin i världen. Bolaget har lyssnat till rekommendationer och efterfrågade resultat som partnersamtalen har lyft, såsom att överge helvirus och använda split antigen istället.

Eurocine Vaccines planerar att utlicensiera Immunose™ FLU för vidare klinisk utveckling och kommersialisering. För ett marknadsgodkännande av vaccinet krävs att säkerhet och effekt visas i större studier än de som bolaget nu genomför. Det omfattande Fas III-programmet kommer att genomföras tillsammans med en framtida licenspartner.