För generella frågor vänligen kontakta oss genom att fylla i formuläret.

För specifika frågor vänligen kontakta någon av nedanstående.

Investor Relations och affärsutveckling:
Hans Arwidsson, VD
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com

Forskning och utveckling samt vetenskapliga samarbeten:
Anna-Karin Maltais, Chef för forskning och utveckling
annakarin.maltais@eurocine-vaccines.com

Pressmaterial finner du här: Media

Ämnesrelaterade artiklar samlar vi här: Litteratur- och länklista

… eller möt oss vid följande tillfällen: Kalendarium