Marknadsmeddelande 262/18 – Eurocines Vaccines:s aktie (EUCI) och teckningsoption (EUCI TO 2) återförs till ordinarielistan

Av anledning angiven i dagens pressmeddelande den 5 november 2018, har Spotlight Stock Market beslutat att återföra bolagets aktie och teckningsoption till Spotlights ordinarie lista.

Aktien och teckningsoptionen har varit listad på Spotlight Stock Markets observationslista sedan den 22 oktober 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: EUCI
ISIN-kod: SE0001839069
Orderbok-ID: 4102
CFI: ESVUFR
FISN: EUROCINE/SH
Organisations nr: 556566-4298
LEI: 549300B408R6FTXR0D15

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: EUCI TO 2
ISIN-kod: SE0010599878
Orderbok-ID: 4683
CFI: RMXXXX
FISN: EUROCINE/OPT RTS 20181207
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Stockholm den 5 November. 2018

Spotlight Stock Market

08-511 68 000

E-post: info@spotlightstockmarket.com