Forsknings- och utvecklingschef

 

Anna-Karin Maltais är den äventyrslystna forskaren vars arbete har tagit bolaget till den unika position man besitter i dag. Med en svårslagen vetenskaplig bakgrund, både akademiskt och arbetsmässigt, kunde Eurocine Vaccines värva Dr. Anna-Karin Maltais, först som affärsutvecklare år 2011 och sedermera Forsknings- och utvecklingschef.

”Eurocine Vaccines är en perfekt matchning för mig med min specifika utbildning. Vaccinbolag växer inte på träd i Sverige, så att få utnyttja hela min kunskapsbank och personliga egenskaper för bolagets bästa gör det extremt givande att gå till jobbet.”

Hela Anna-Karins karriär har varit fokuserad inom vaccinområdet med ett 20-tal publicerade artiklar och godkända patent. Efter uppväxten i Trosa och studier i Uppsala följde en särskild akademisk inriktning mot vaccin och vaccinadjuvans, med doktorsgrad i immunbiologi från Karolinska Institutet. Efter en kort Post-doc mantlade hon rollen som Vice President, Corporate Development på amerikanska Cyto Pulse Sciences Inc. vars verksamhet var inriktad på vaccinadministrering genom elektroporering. På Cyto Pulse hade Anna-Karin ansvaret att starta och driva tre kliniska vaccinstudier.

Förutom den spetskompetens Dr Maltais besitter har hon även flerårig erfarenhet av att leda kliniska studier, något som är direkt avgörande för Eurocine Vaccines nästa steg i utvecklingen mot en kommersialisering av produkten Immunose™ FLU.  Det breda ansvaret och variationen med arbetsuppgifter utmanar Anna-Karins hela kreativitet. Den ambitiösa detaljgrad Dr. Maltais föredrar att leda utvecklingen under, främjas även av en slimmad organisation där tillgången till högste chefen är direkt och konstant.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »