Vår vision

Eurocine Vaccines utvecklar Immunose™ FLU med målet: ett bekvämt, säkert och effektivt influensavaccin för barn och vuxna. Influensavaccinet blir bolagets murbräcka in på en expanderande och lönsam marknad och framöver ska bolagets vaccinteknologi förebygga fler smittosamma sjukdomar.

”Vi ska vara först med ett näsdroppsvaccin mot influensa för barn under två år, som på naturlig väg ger ett brett skydd. Vi ska modernisera branschen med en kostnadseffektiv vaccindistribution och bidra till en bättre hälsa i världen.”

Genom tydlig marknadskommunikation av värdehöjande milstolpar ska aktieägarnas investeringar säkras. Bolagets patentfamilj skyddar verksamhetens unika förutsättningar. De resurskrävande studierna genomförs i partnerskap med världsledande företag.