Endocine™

Endocine™ är det kliniskt testade, dubbelverkande vaccinadjuvanset som bolaget utvecklar sina nasala vaccin med.

Vad är Endocine™?
Adjuvanset är baserat på fetter som finns naturligt i riklig mängd i kroppen. Det har testats i tre kliniska prövningar mot difteri, HIV och influensa (helvirus) och visade god säkerhet i samtliga studier.

Teknologin har utvärderats tillsammans med flera olika typer av antigen och har genomgående visat en ökad immunrespons.

Endocine™ kan användas med existerande vacciner eller nya antigen för att möjliggöra
– Stimulering av immunrespons i slemhinnan; bredare skydd
– Injektionsfri administrering av vaccinet
– Ökad immunrespons mot antigen med låg immunogenicitet

En skyddad investering

Endocine™ är patenterat i samtliga dominerande marknader i världen. Det inkluderar USA, Europa och Japan som tillsammans står för 80 procent av världens totala vaccinmarknad.

Den godkända patentfamiljen gäller till 2017 och den nya ansökningen som lämnades in 2010 har nått till den nationella fasen. Först ut att bevilja ansökan var Australien och Nya Zeeland vid årsskiftet 2015/2016, senare följt av Ryssland. Vid beviljande är användningspatentet giltigt till september 2031. Ytterligare tre patentansökningar lämnades in 2012, vilka under 2015 gick in i nationell fas. Dessa ansökningar kan ge patentskydd till december 2033 om någon eller flera av dem godkänns i den nationella fasen. Ansökningarna är användningspatent och gäller bland annat för huvudmarknaderna USA, Europa och Japan.

Eurocine Vaccines kan få ett ovanligt långt patentskydd på över tio år om den offensiva tidplanen kan uppfyllas tillsammans med en partner.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »