Eurocine Vaccines kallar till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566–4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 december 2018 klockan 16.00 i konferensrum Mitokondrien, Karolinska Institutet Science Parks lokaler med adress Fogdevreten 2, Solna.

Se relevanta dokument nedan och ta del av kallelsen i sin helhet på denna länk =>

Fullmaktsformulär, Eurocine Vaccines AB (publ), 2018-11-21

Kallelse årsstämma 2018, Eurocine Vaccines AB (publ), slutversion 2018-11-21

 Styrelsens fullständiga förslag, Eurocine Vaccines AB, 2018-11-29

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »