Eurocine Vaccines tecknar avtal om utvärdering av ytterligare en vaccinkandidat

Eurocine Vaccines har tecknat det andra avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat.

Avtalet har tecknats med en icke vinstdrivande organisation i USA, där vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie. Vaccinkandidaten är ett förebyggande vaccin mot en virussjukdom i människa.

Utvärderingen utgör en del av bolagets nya strategi som beskrivs i pressmeddelanden daterade den 5 november respektive 14 november 2018.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »