Prisperiod för teckningsoption

Varje gällande teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 % av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under perioden 12 november 2018 till 23 november 2018. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska sedan ske under perioden 26 november 2018 till 7 december 2018.

 

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.

Starta din prenumeration här »