Teckningsperiod, företrädesemission av units

Under denna teckningsperiod finns möjlighet att teckna units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption.

Läs prospektet här!

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »