Vaccinering

Vaccinering räddar liv
Efter tillgång till rent vatten är vaccinering det mest effektiva sättet att främja hälsa och rädda liv. Det är också det enda vapnet mot många virussjukdomar där det inte finns några effektiva behandlingar när en person väl har blivit smittad.

Hur fungerar det?
Genom att tillföra kroppen ett antigen framkallar man skydd mot smittsamma sjukdomar. Ett antigen är ett avdödat, försvagat eller sönderdelat smittämne, eller del av smittämne, som aktiverar kroppens immunförsvarsceller och antikroppar. Effekten blir immunitet utan ett sjukdomsförlopp.

TED-video: Så fungerar vacciner →

Vad är influensa?
En akut virusinfektion i luftvägarna som vanligtvis börjar med plötslig hög feber, hosta och påtaglig sjukdomskänsla. Enligt WHOs beräkningar orsakar influensa allvarlig sjukdom hos 3-5 miljoner människor årligen, och 250 000 – 500 000 dödsfall. Smittan sprids främst via luften, och när viruset når slemhinnorna i näsan förökar det sig snabbt – om inte kroppens immunförsvar kan stoppa det.

Årligen återkommande utbrott
Influensa återkommer årligen i regelbundna epidemier och drabbar upp till 15 procent av världens befolkning. Eftersom viruset har en förmåga att ständigt förändra sig, mutera, så är skyddet från influensavaccin kortvarigt och specifikt mot den aktuella virustypen. Det är dessutom väl känt att skyddseffekten av dagens influensavaccin är relativt låg hos små barn, äldre personer och patienter med vissa kroniska sjukdomar. Dessa riskgrupper löper en ökad risk att drabbas av allvarlig influensasjukdom och komplikationer.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.
Välj vilken information som intresserar dig genom att fylla i fälten nedan.