Barn utsatta

I dag vaccineras barn mot smittsamma sjukdomar som förr kunde ge allvarliga skador och vara direkt dödliga. I det svenska barnvaccinationsprogrammet ingår bl.a. skydd mot mässling, polio, stelkramp och difteri.

Eftersom små barn saknar immunologisk erfarenhet av influensa har de som regel den högsta sjukdomsincidensen, och spelar därigenom en viktig roll för smittspridningen. Små barn är dessutom extra sårbara för effekterna av influensa och löper en ökad risk att drabbas av svåra sjukdomstillstånd. Bara i USA leder influensakomplikationer varje år till sjukhusvård för 20.000 barn under 5 år.

Samhällseffekter
Både i Europa och USA har man undersökt hur influensasjuka barn påverkar samhället i stort. Genom föräldrarnas uteblivna närvaro på arbetet påverkas samhällsekonomin negativt när barn drabbas. Närstående behöver vara hemma samtidigt som de löper större risk att smittas själva. Detta är, enligt GlobalData, en av anledningarna till att amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC) valt att rekommendera att alla barn över sex månader vaccineras mot influensa varje säsong.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.
Välj vilken information som intresserar dig genom att fylla i fälten nedan.