Globalt problem

En logistisk och immunologisk utmaning
I västvärlden är många, tidigare vanligt förekommande, sjukdomar ett minne blott tack vare infrastrukturen för förebyggande vård. Men det finns stora maskor i världens skyddsnät. Enligt WHO dör varje år 1.5 miljoner barn under fem år på grund av sjukdomar som kan förebyggas med vaccinering.

En av utmaningarna är att nå ut med vaccin till alla områden; ett resurskrävande arbete där höga kostnader, svårigheter med kylförvaring och transport, samt hygien och kassering av nålar kan begränsa tillgänglighet och användning.

För skydd mot influensa behövs en ny vaccinering inför varje säsong på grund av de kontinuerliga förändringar som sker i influensaviruset. Små barn saknar oftast helt immunitet mot influensa och spelar därför en viktig roll i smittspridningen. Eftersom dagens influensavaccin anses ha en begränsad skyddseffekt hos barn finns ett stort behov av ett nytt effektivt vaccin som även ger skydd till våra yngsta. Då minskar också risken att andra i familjen blir smittade, och sjukdom och dödsfall hos övriga riskgrupper i samhället kan förebyggas.

Global spridning av nya stammar
Pandemier uppkommer med oregelbundna intervaller när influensavirus från andra djurarter anpassas till att infektera människor. De nya stammarna sprids lätt över stora delar av världen eftersom nästan alla människor är mottagliga för infektion. Bara under 1900-talet drabbades världen av tre stora influensapandemier. Spanska sjukan härjade globalt 1918 och var exceptionellt dödlig. Man räknar med att omkring 50 miljoner människor dog, varav en övervägande andel var unga vuxna.

Vill du veta mer? Vi har samlat en rad artiklar här

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.
Välj vilken information som intresserar dig genom att fylla i fälten nedan.