Lilla ordlistan

Adjuvans – Immunförstärkare som förbättrar effekten av ett vaccin.

Antigen – Ett avdödat, försvagat eller sönderdelat smittämne eller ett protein som aktiverar kroppens immunförsvar.

Immunogenicitet – Mått på antigens förmåga att framkalla ett immunsvar.

Klinisk prövning – En undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod. Kliniska prövningar delas upp i olika faser som benämns Fas I, Fas II, Fas III och Fas IV.

Kvadrivalent influensavaccin – Vaccin som innehåller fyra olika influensastammar enligt den årliga rekommendationen från Världshälsoorganisationen, WHO.

Mukosal immunitet – Immunförsvaret i kroppens slemhinnor.

Spjälkat virus (Eng ”split”) – Virus som blivit sönderdelat.