Lilla ordlistan

Adjuvans – Immunförstärkare som förbättrar effekten av ett vaccin.

Antigen – Ett avdödat, försvagat eller sönderdelat smittämne eller ett protein som aktiverar kroppens immunförsvar.

Immunogenicitet – Mått på antigens förmåga att framkalla ett immunsvar.

Klinisk prövning – En undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod. Kliniska prövningar delas upp i olika faser som benämns Fas I, Fas II, Fas III och Fas IV.

Kvadrivalent influensavaccin – Vaccin som innehåller fyra olika influensastammar enligt den årliga rekommendationen från Världshälsoorganisationen, WHO.

Mukosal immunitet – Immunförsvaret i kroppens slemhinnor.

Spjälkat virus (Eng ”split”) – Virus som blivit sönderdelat.

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.
Välj vilken information som intresserar dig genom att fylla i fälten nedan.