Rekommendationer för vaccinering

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar årlig influensavaccinering av små barn, äldre personer, gravida, och personer med kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar. Det är dessa riskgrupper som drabbas av merparten av de svåra sjukdomstillstånden. WHOs rekommendation att barn mellan 6 månader och 5 år ska vaccineras mot influensa offentliggjordes 2012.

I USA och Kanada rekommenderas alla personer över 6 månader att vaccinera sig mot influensa. Inom EU har totalt åtta länder utfärdat offentliga rekommendationer för vaccinering av barn mot influensa, bl.a. Storbritannien där barn mellan två och sex år erbjuds skydd mot årets influensa. Fler länder väntas följa i deras fotspår. Ytterligare rekommendationer i större europeiska länder skulle leda till en högre vaccinationsgrad inom barnsegmentet. Sådana åtgärder skulle innebära att tillväxten i barnsegmentet blir högre än för den totala marknaden i sin helhet.

Läs mer: Storbritanniens vaccinationsprogram av barn mot influensa

 

Vill du följa Eurocine Vaccines utveckling lättare?

Ta del del av pressreleaser, nyheter och artiklar kring vaccinering och influensa.
Välj vilken information som intresserar dig genom att fylla i fälten nedan.