News

Nidhogg Resources Holding AB (publ) submits ore from Vintjärn to analyze a fossil-free beneficiation technology for metal extraction.

Nidhogg Resources Holding AB (publ) (the “Company”), has today submitted two ore samples for beneficiation analysis from the Kölen Vintjärn area. One from the VintjärnRead…

Nidhogg Resources Holding AB (publ) lämnar in malm från Vintjärn för att analysera en fossilfri förädlingsteknik för metallutvinning.

Nidhogg Resources Holding AB (publ) (”Bolaget”), har idag lämnat in två malmprover till anrikningsanalys från Kölen Vintjärn området. Dels ett från utkastet i Vintjärn lavenRead…

Nidhogg Resources Holding AB: Utdelning av teckningsoptioner i Nidhogg

I samband med att Eurocine Vaccines AB förvärvade samtliga aktier i Nidhogg Resources AB beslutades på den extra bolagsstämman den 31 maj 2024 om utdelning…

Calendar