News

Kallelse till årsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ)

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), org.nr 556566–4298 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 december 2022. Mot bakgrund av risken för spridning av…

Eurocine Vaccines AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA

Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 18 oktober 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Bolaget meddelar härmed att…

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Flerie Invest AB (”Flerie”) har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier…

Calendar

BIOTECHGATE DIGITAL PARTNERING

The BIOTECHGATE DIGITAL PARTNERING event series offers companies the possibility to conduct their business development and interact with partners, clients, licensees / licensors and suppliersRead…

Annual General Meeting 2022

The Annual General Meeting will be held on the 21 December 2022. More information will be provided under Investors.Read More