The company

Meet the highly merited team of internationally recognised experts within the vaccine industry

Read More

Read more

The Technology

Learn how we transform existing and novel vaccines into effective treatments of tomorrow

Read More

Read more

News

Market Notice 174/19 – Eurocine Vaccines AB:s share (EUCI) is transferred to the ordinary list on June 19, 2019

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share will be moved to Spotlight’s ordinary list. The share has been listed on Spotlight’s Observation List since January 15, 2019. Information about the share: Shortname: EUCI ISIN-code: SE0001839069 Orderbook-ID: 4102 CFI: ESVUFR FISN: EUROCINE/SH Organization number: 556566-4298 LEI: 549300B408R6FTXR0D15 Stockholm June 19, 2019 Spotlight Stock Market

Read More

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 19 juni 2019 hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslag och pressmeddelanden som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Read More

Uppdatering – Eurocine Vaccines utvärdering av vaccinkandidater

Under våren 2019 har Eurocine Vaccines tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater och samtliga tre studier har startat. Fullständigt underlag för selektering av vaccinkandidat(er) för fortsatt utveckling väntas föreligga i början av augusti. Tidplanen för den fortsatta prekliniska utvecklingen bedöms ligga fast.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »