News

Eurocine Vaccines AB: Nidhogg Resources Holding AB utser ny VD

Eurocine Vaccines AB under namnändring till Nidhogg Resources Holding AB (”Bolaget”), har med omedelbar verkan utsett en ny VD, Niclas Biörnstad, som en fundamental del…

Eurocine Vaccines AB (publ) byter företagsnamn till Nidhogg Resources Holding AB (publ)

Samtliga beslut som fattade på extra bolagsstämman i Eurocine Vaccine AB (publ), org nr 556566-4298 (”Bolaget”), den 31 maj har nu registrerats hos Bolagsverket vilket…

Eurocine Vaccines AB: Eurocine offentliggör information om att Nidhogg har ingått ett Earn In avtal med Big Rock

Avtalet är uppbyggt på villkorad stegvis investering i Big Rock´s dotterbolag tills dess att 100% av tillstånden ägs av Nidhogg och där Bolagets aktieägare inte…

Calendar