News

Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat genererar både antikroppar och T-celler

I den senaste prekliniska studien med klamydiavaccinkandidaten har interferon-gamma-producerande CD4 T-celler detekterats efter intramuskulär injektion, utöver de tidigare bekräftade antikroppssvaren. Kombinationen av antikroppar och T-celler…

Eurocine Vaccines´ Chlamydia vaccine candidate elicits both antibody and T cell responses

In the latest preclinical study, it was shown that intramuscular immunization with the Chlamydia vaccine candidate elicits an excellent T cell response, in addition to…

Eurocine Vaccines presenterar på Stora Aktiedagen nu på onsdag den 1 december 2021

Eurocine Vaccines kommer att presentera bolaget, utvecklingen av ett klamydiavaccin och det intensiva arbetet med att utöka bolagets portfölj av vaccinkandidater på Stora Aktiedagen, den…

Calendar

Stora Aktiedagen

CEO Hans Arwidsson will present the Company, the building of a vaccine portfolio and the progress of the vaccine development at the Swedish Shareholders´ Association´sRead…

Aktiedagen Lund

CEO Hans Arwidsson will present the Company, the building of a vaccine portfolio and the progress of the vaccine development at the Swedish Shareholders´ Association´sRead…

Aktiedagen Stockholm

CEO Hans Arwidsson will present the Company, the building of a vaccine portfolio and the progress of the vaccine development at the Swedish Shareholders´ Association´sRead…