News

Idag inleds teckningsperioden i Eurocine Vaccines AB:s (publ) fullt garanterade företrädesemission av aktier

Idag, den 4 oktober 2022, inleds teckningsperioden i Eurocine Vaccines AB:s (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) fullt garanterade företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten inbjuds…

Eurocine Vaccines presenterar på Sedermeradagen Malmö 2022

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson kommer att presentera bolaget, vaccinmarknaden, utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och den nyförvärvade vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2,…

Eurocine Vaccines AB (publ) offentliggör memorandum med anledning av företrädesemissionen

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 27 september 2022, memorandum med anledning av Bolagets fullt garanterade företrädesemission av aktier, vars…

Calendar

Sedermeradagen Malmö 2022

Eurocine Vaccines will present at Sedermeradagen Malmö on the 5 October 2022 at 17.20, just before the networking starts at the bar. CEO Hans ArwidssonRead…

Aktieportföljen Live

Eurocine Vaccines will present at Aktieportföljen Live at 14.10 on the 11 October 2022. CEO Hans Arwidsson will vividly introduce you to the intriguing art ofRead…

Eurocine Vaccines finances further development

Eurocine Vaccines´ board of directors has decided, with the support of the authorization from the AGM on 21 December 2021, to carry out a fullyRead…