Senaste nytt

Delårsrapport juli – december 2018

· Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.
· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -14,4 Mkr (f.å. -18,3 Mkr).
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -9,4 Mkr (f.å. -11,4 Mkr).
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie för perioden -0,21 kr (-0,33 kr).
· Resultat per aktie för kvartalet -0,14 kr (-0,20 kr).
· Likvida medel vid periodens slut var 3,4 Mkr (9,0 Mkr).
· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och kallat till extra bolagsstämma med anledning av det.
· Eurocine Vaccines styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om 15,6 MSEK, säkerställd till 90%.

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och kallat till extra bolagsstämma med anledning av det.
· Eurocine Vaccines styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om 15,6 MSEK, säkerställd till 90%. […]

Läs mer

Delårsrapport juli – december 2018

· Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.
· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -14,4 Mkr (f.å. -18,3 Mkr).
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -9,4 Mkr (f.å. -11,4 Mkr).
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
· Resultat per aktie för perioden -0,21 kr (-0,33 kr).
· Resultat per aktie för kvartalet -0,14 kr (-0,20 kr).
· Likvida medel vid periodens slut var 3,4 Mkr (9,0 Mkr).
· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och kallat till extra bolagsstämma med anledning av det.
· Eurocine Vaccines styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om 15,6 MSEK, säkerställd till 90%.

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och kallat till extra bolagsstämma med anledning av det.
· Eurocine Vaccines styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission om 15,6 MSEK, säkerställd till 90%. […]

Läs mer

Kalendarium