The company

Meet the highly merited team of internationally recognised experts within the vaccine industry

Read More

Read more

The Technology

Learn how we transform existing and novel vaccines into effective treatments of tomorrow

Read More

Read more

News

Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019, klockan 11.00 i konferensrum Mitokondrien, Karolinska Institutet Science Parks lokaler med adress Fogdevreten 2, Solna.

Read More

Delårsrapport juli 2018 – mars 2019

· Eurocine Vaccines har beslutat avbryta vidare utveckling av Immunose™ FLU.
· Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget och satt upp mål inom den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat, som en del av den nya strategin.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en andra vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission för ett lån om ca 0,8 Mkr.
· Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
· Eurocine Vaccines har genomfört en riktad kvittningsemission till VisMederi.
· Eurocine Vaccines har upprättat kontrollbalansräkning och genomfört en extra bolagsstämma som beslutade om fortsatt drift.
· Eurocine Vaccines styrelse beslutade och en extra bolagsstämma godkände beslutet om företrädesemission säkerställd till 90%.
· Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -17,7 Mkr (f.å. -34,2 Mkr)
· Resultatet efter skatt under kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (f.å. -15,9 Mkr)
· Intäkterna under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden -0,24 kr (-0,51 kr)
· Resultat per aktie för kvartalet -0,04 kr (-0,24 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 2,8 Mkr (20,3 Mkr)
· Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar.
· Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling.

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines har genomfört en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
· Eurocine Vaccines har tecknat avtal om utvärdering av en tredje vaccinkandidat.
· Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande.
· Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar.
· Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling.

Read More

Eurocine Vaccines utser Pierre A. Morgon till ordförande

Eurocine Vaccines styrelse har idag utsett Dr. Pierre A. Morgon till ordförande.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »