The company

Meet the highly merited team of internationally recognised experts within the vaccine industry

Read More

Read more

The Technology

Learn how we transform existing and novel vaccines into effective treatments of tomorrow

Read More

Read more

News

Eurocine Vaccines företrädesemission övertecknad

Den 4 februari 2020 avslutades teckningstiden i Eurocine Vaccines AB:s (”Eurocine Vaccines”) företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 164 procent av befintliga aktieägare och allmänheten (innebärande att ingen garantiteckning tas i anspråk). Eurocine Vaccines tillförs därmed initialt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.

Likviden från företrädesemissionen och från inlösen av vidhängande teckningsoptioner i juni syftar framförallt till att finansiera den fortsatta utvecklingen av de selekterade vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.

Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 7 februari 2020.

Read More

Eurocine Vaccines inleder ny preklinisk studie med klamydiavaccinkandidat

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att utvecklingen av ett klamydiavaccin tillsammans med Spixia Biotechnology och forskare vid Örebro Universitet fortsätter och att parterna har påbörjat ytterligare en preklinisk studie med övergripande målsättning att utvärdera dosering av både vaccinantigen och adjuvans. Resultaten förväntas under andra kvartalet i år.

Read More

Eurocine Vaccines presentation från Investerarlunch

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, bolagets verksamhet, vaccinmarknaden och bolagets samarbeten, bland annat kring en vaccinkandidat mot klamydia, på en Investerarlunch i Stockholm den 23 januari, där även den pågående unitemissionen beskrevs.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »