News

Eurocine Vaccines AB: Eurocine offentliggör information om att Nidhogg har ingått ett Earn In avtal med Big Rock

Avtalet är uppbyggt på villkorad stegvis investering i Big Rock´s dotterbolag tills dess att 100% av tillstånden ägs av Nidhogg och där Bolagets aktieägare inte…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Extra bolagsstämma hölls idag i Eurocine Vaccines AB (publ), org.nr 556566-4298 (”Bolaget”), varvid aktieägarna fattade följande beslut i sammandrag. Samtliga beslut fattades enhälligt.Read More

Eurocine Vaccines publicerar fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämman den 31 maj 2024

Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) publicerar härmed fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämman den 31 maj 2024, som komplement till publiceringen på Bolagets…

Calendar