News

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines meddelar idag att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest…

Disclosure notice in Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines hereby announces that Flerie Invest AB has acquired shares in the company and holds above 10 % of the shares in the company.…

Positiva resultat med Endocine™ och en vaccinkandidat mot COVID-19

Den första prekliniska studien, där adjuvansteknologin Endocine™ utvärderats med en vaccinkandidat mot COVID-19, visar positiva resultat.Read More

Calendar

BioJapan

Eurocine Vaccines will participate virtually at Asia’s Largest Partnering event. A whole host of universities and biotechs, almost every major Japanese & global pharmaceutical companiesRead…