The company

Meet the highly merited team of internationally recognised experts within the vaccine industry

Read More

Read more

The Technology

Learn how we transform existing and novel vaccines into effective treatments of tomorrow

Read More

Read more

News

Delårsrapport juli – september 2019

· Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för fortsatt preklinisk utveckling
· Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -1,9 Mkr (f.å. -4,9 Mkr)
· Intäkterna under första kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för första kvartalet -0,009 kr (-0,07 kr)
· Likvida medel vid periodens slut var 2,6 Mkr (7,6 Mkr)

Efter periodens utgång

· Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin
· Eurocine Vaccines genomför riktad nyemission av aktier och erhåller brygglån om sammanlagt cirka 4,4 miljoner kronor

Read More

Eurocine Vaccines lämnar årsredovisning för räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30

Eurocine Vaccines årsredovisning för det gångna räkenskapsåret finns nu tillgänglig på  www.eurocine-vaccines.com och www.spotlightstockmarket.com.

Read More

Eurocine Vaccines presentation från Stora Aktiedagen

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, bolagets verksamhet, vaccinmarknaden och bolagets samarbeten, bland annat kring en vaccinkandidat mot klamydia, på Stora Aktiedagen Stockholm den 25 november.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »