Eurocine Vaccines ska bli först med att utveckla ett nasalt influensavaccin för barn under 2 år som på naturlig väg ger dubbelt skydd

Utan nålstick

Immunose™ FLU mot influensa appliceras enkelt som näsdroppar. Men Endocines™ användningsområde stannar inte där.

Läs mer »

Naturligt via näsan

Eurocine Vaccines patenterade teknologi Endocine™ är baserad på fettämnen som finns naturligt i kroppen och kan användas med existerande vacciner eller nya antigen.

Läs mer »

Stor efterfrågan

Influensa drabbar årligen en tiondel av jordens befolkning. Bara i USA är försäljningen av influensavaccin cirka 2 miljarder dollar per säsong.

Läs mer »

Senaste nytt

Bokslutskommuniké juli 2017-juni 2018

· Eurocine Vaccines presenterade resultaten från den genomförda kliniska studien i unga vuxna
· Eurocine Vaccines förberedde fortsatt klinisk utveckling redan influensasäsongen 2017/2018
· Eurocine Vaccines erhöll tillstånd att genomföra nästa studie med
Immunose™ FLU
· Eurocine Vaccines har hållit extra bolagsstämma
· Eurocine Vaccines styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission av units
· Eurocine Vaccines tillfördes 32,8 miljoner kronor genom nyemission
· Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -42,5 Mkr (f.å. 26,1 Mkr)
· Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -8,3 Mkr (f.å. -5,7 Mkr)
· Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
· Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,70 kr (-0,55 kr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,12 kr (-0,11 kr)
· Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 9,7 Mkr (28,2 Mkr)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

· Eurocine Vaccines nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU visade god säkerhet i äldre vuxna
· Eurocine Vaccines har ingått lånefacilitet om upp till 20 miljoner kronor […]

Läs mer

Aktuellt

Möt fyra personer som under året flyttade fram Eurocine Vaccine ett steg närmare visionen. Hör deras historia och berättelse vad som åstadkommits under året och läs mer i vår Annual Review 2017 =>

Träffa styrelsens medlemmar och hör deras berättelser varför de är så engagerad i bolaget och vaccinutveckling.

Kalendarium