The company

Meet the highly merited team of internationally recognised experts within the vaccine industry

Read More

Read more

The Technology

Learn how we transform existing and novel vaccines into effective treatments of tomorrow

Read More

Read more

News

Eurocine Vaccines deltar i vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som beviljats finansiering av KK-stiftelsen

Eurocine Vaccines deltar i vaccinprojekt med forskare vid Örebro universitet som har beviljats finansiering av KK-stiftelsens program Synergi. Totalt tio företag deltar i projektet, som syftar till att utveckla nya och bättre metoder för vaccinationer.

Read More

Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology förlänger den exklusiva förhandlingsperioden för slutförhandling av avtal om utveckling av klamydiavaccin till den 31 augusti 2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) och Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) är i slutförhandling om ett forsknings- och samarbetsavtal kring vaccinkandidater mot klamydia baserat på den avsiktsförklaring som parterna tidigare enats om. Parterna har idag kommit överens om att förlänga den exklusiva förhandlingsperioden till den 31 augusti 2020 för att fullborda avtalet. Styrelsen i Eurocine Vaccines bedömer att denna förlängning av förhandlingsperioden inte kommer att påverka den övergripande tidplanen.

Read More

Flaggningsmeddelande

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i bolaget.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »