News

Kallelse till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, i Eurocine Vaccines AB

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB, org.nr 556566-4298, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) måndagen den 18 mars 2024 klockan 11.00 på adress…

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Flerie Invest AB ("Flerie") har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission…

Eurocine Vaccines meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS…

Calendar