News

Eurocine offentliggör information om att Nidhogg har ingått icke bindande avsiktsförklaring med Big Rock

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Nidhogg Resources AB (”Nidhogg”), som Eurocine har avtalat om att genomföra ett omvänt förvärv av, villkorat…

Eurocine Vaccines presenterar föreslagna styrelseledamöter inför den extra bolagsstämman den 31 maj 2024

Inför den extra bolagsstämman i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) den 31 maj 2024 föreslår en majoritet av de nya ägarna av Bolaget, under…

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 är imorgon den 15 maj 2024

Imorgon, den 15 maj 2024, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5, som emitterades i samband med Eurocine Vaccines AB:s (publ) (”Eurocine…

Calendar