News

Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ)

Årsstämma hölls idag i Eurocine Vaccines AB (publ), org.nr 556566-4298 (”Bolaget”), varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.Read More

Eurocine Vaccines resolves on scientific advice with the Swedish Medical Products Agency ahead of clinical trial application

The Board of Directors of Eurocine Vaccines has resolved to request scientific advice from the Swedish Medical Products Agency ahead of submitting the clinical trial…

Eurocine Vaccines beslutar om vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför ansökan om klinisk prövning

Eurocine Vaccines styrelse har tagit beslut om att genomföra en vetenskaplig rådgivning hos Läkemedelsverket inför den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia. Rådgivningen kommer att…

Calendar

Aktiedagen Lund

CEO Hans Arwidsson will present the Company, the building of a vaccine portfolio and the progress of the vaccine development at the Swedish Shareholders´ Association´sRead…

Biotechgate Digital Partnering

As a returning participant, Eurocine Vaccines will join the Biotechgate Digital Partnering to meet with interested people, active in the vaccine area. Innovators in companiesRead…

Exercise of warrants of series TO 4

Through the rights issue of units conducted in June 2021, warrants of series TO 4 were issued, which can be exercised in the period 14Read…