News

Eurocine Vaccines AB planerar omvänt förvärv av Nidhogg Resources AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget planerar att genomföra ett omvänt förvärv av Nidhogg Resources AB (”Nidhogg”), villkorat av godkännande av…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB

Idag den 18 mars 2024 hölls extra bolagsstämma i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget”). Bolagsstämman beslutade enhälligt om Bolagets fortsatta drift.Read More

Eurocine Vaccines publicerar halvårsrapport för 2023/2024

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines) publicerar härmed halvårsrapport för juli till december 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig…

Calendar