The company

Meet the highly merited team of internationally recognised experts within the vaccine industry

Read More

Read more

The Technology

Learn how we transform existing and novel vaccines into effective treatments of tomorrow

Read More

Read more

News

Eurocine Vaccines tecknar avtal om utvärdering av ännu en vaccinkandidat

Eurocine Vaccines har tecknat det tredje avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat.

Read More

Företrädesemission genomförd – tecknad till 90,1 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Den 8 april 2019 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 13 februari 2019. Företrädesemissionen tecknades till 90,1 procent och tillför Bolaget cirka 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Read More

Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar den 30 september 2019

Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling Anna-Karin Maltais slutar sin anställning den 30 september 2019 på egen begäran. Uppsägningstiden ger bolaget kontinuitet under utvärdering och selektering av vaccinkandidater. Rekryteringen av ny medarbetare har inletts.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »