News

Eurocine Vaccines decides to develop mRNA-based vaccine candidate against chlamydia

In the pursuit of the most advanced vaccines of high potential, the board of Eurocine Vaccines has decided to develop a vaccine candidate against chlamydia…

Eurocine Vaccines beslutar att utveckla mRNA-baserad vaccinkandidat mot klamydia

I jakten på de mest avancerade vaccinerna med stor potential, har styrelsen för Eurocine Vaccines beslutat att utveckla en vaccinkandidat mot klamydia med mRNA, nästa…

Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ)

Årsstämma hölls idag i Eurocine Vaccines AB (publ), org.nr 556566–4298 (”Bolaget”), varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.Read More

Calendar

Biotechgate Digital Partnering February 2023

As a returning participant, Eurocine Vaccines will join the Biotechgate Digital Partnering event in February 2023 to meet with vaccine innovators, commercial vaccine companies andRead…