The company

Meet the highly merited team of internationally recognised experts within the vaccine industry

Read More

Read more

The Technology

Learn how we transform existing and novel vaccines into effective treatments of tomorrow

Read More

Read more

News

Information om investerarpresentationer

Eurocine Vaccines kommer att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid följande websända investerarpresentationer i samband med den kommande inlösenperioden för bolagets teckningsoption TO 3:

Read More

Eurocine Vaccines erhåller besked om bidrag för att förbereda tillverkningen av klamydiavaccinkandidaten

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget erhållit besked om bidrag om 300 000 SEK från Vinnova. Projektet planeras att genomföras under tredje kvartalet 2020 vid Testa Center i Uppsala, där tester utförs i samarbete med Uppsala BIO, som förberedelser för tillverkningen av klamydiavaccinkandidaten.

Read More

Eurocine Vaccines presenterar slutresultat från preklinisk studie med klamydiavaccin

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) kan idag, tillsammans med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) och forskare vid Örebro Universitet, presentera slutresultat från en preklinisk djurstudie med en klamydiavaccinkandidat. Studien visar att vaccinet är mycket immunogent vid intramuskulär injektion av både låg och hög dos, samt att optimering av immuniseringsschemat ger ytterligare positiva effekter på immunresponsen. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffar det som i tidigare studier gett skydd i prekliniska modeller, vilket bekräftar resultaten i den första prekliniska studien i samarbetet.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »