News

Eurocine Vaccines confirms good immunological effect in preclinical study with the chlamydia vaccine candidate

Eurocine Vaccines AB (“Eurocine Vaccines”) confirms good immunological effect in a preclinical animal study with its chlamydia vaccine candidate. The study confirms that an adapted variant of the vaccine, designed to meet the regulatory requirements for a finished product, is highly immunogenic. The good immunological effect of the tested vaccine surpasses, by a good margin, what in previous studies with our vaccine has provided protection in preclinical models.

Read More

Eurocine Vaccines bekräftar god immunologisk effekt i preklinisk studie med klamydiavaccinkandidaten

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) bekräftar god immunologisk effekt i en preklinisk djurstudie med sin klamydiavaccinkandidat. Studien konfirmerar att en anpassad variant av vaccinet, utformad för att möta de regulatoriska kraven på en färdig produkt, är mycket immunogen. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffar med god marginal det som i tidigare studier med vårt vaccin gett skydd i prekliniska modeller.

Read More

Eurocine Vaccines publicerar halvårsrapport för juli-december 2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed delårsrapport för det första halvåret 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

Read More

Eurocine Vaccines nyhetsbrev – många bollar i luften

Parallellt med klamydiaprojektet pågår en rad aktiviteter som stärker bolagets närvaro och förbereder för en utveckling av produktportföljen. Ett axplock av aktiviteter som pågår är partneringkonferenser, flytt och förstärkt kommunikation.

Read More

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Eurocine Vaccines

Årsstämman i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) den 15 december 2020 beslutade att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet, fastställt att avstämningsdag ska vara den 11 januari 2021.

Read More

Eurocine Vaccines has selected Biovian as contract developer for the chlamydia vaccine candidate

Eurocine Vaccines AB (“Eurocine Vaccines” or the “Company”) has today selected Biovian Oy, Turku, Finland, (“Biovian”) as the contract developer for the Company’s vaccine candidate against chlamydia. Biovian, which is an internationally recognized contract developer and manufacturer with its own GMP facility, will develop an industrial manufacturing method as well as manufacture study products for Eurocine Vaccines´ future studies, such as toxicological and clinical studies.

Read More

Eurocine Vaccines har valt Biovian som kontraktsutvecklare för vaccinkandidaten mot klamydia

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har idag valt Biovian Oy, Åbo, Finland, (”Biovian”) som kontraktsutvecklare för Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Biovian, som är en internationellt erkänd kontraktsutvecklare och -tillverkare med egen GMP-anläggning, kommer att utveckla en industriell tillverkningsmetod och tillverka studieprodukter för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel toxikologiska och kliniska studier.

Read More

Eurocine Vaccines advances the development of commercial manufacturing method and updates time plan

In connection with the procurement of contract manufacturer for the active protein in the chlamydia vaccine candidate, Eurocine Vaccines AB (“Eurocine Vaccines” or the “Company”) has, already at this stage, decided to develop a manufacturing method, which is suitable for the manufacture of vaccines on an industrial scale. In connection with the decision, the Company has updated the time plan.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »