News

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines meddelar idag att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest…