News

Eurocine Vaccines publicerar bokslutskommuniké för 2019/2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019/2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

 

Read More

Eurocine Vaccines ingår avtal med Spixia Biotechnology om utveckling och kommersialisering av klamydiavaccin

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar härmed att bolaget ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”). Avtalet följer de villkor som kommunicerades i maj 2020, vilket ger Eurocine Vaccines exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Read More

Eurocine Vaccines och Spixia Biotechnology förlänger den exklusiva förhandlingsperioden för slutförhandling av avtal om utveckling av klamydiavaccin till den 31 augusti 2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) och Spixia Biotechnology AB (”Spixia Biotechnology”) är i slutförhandling om ett forsknings- och samarbetsavtal kring vaccinkandidater mot klamydia baserat på den avsiktsförklaring som parterna tidigare enats om. Parterna har idag kommit överens om att förlänga den exklusiva förhandlingsperioden till den 31 augusti 2020 för att fullborda avtalet. Styrelsen i Eurocine Vaccines bedömer att denna förlängning av förhandlingsperioden inte kommer att påverka den övergripande tidplanen.

Read More

Flaggningsmeddelande

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) passerat flaggningsgränsen om 5 procent av röster och kapital i bolaget.

Read More

Eurocine Vaccines meddelar utfall i optionsinlösen, tillförs totalt cirka 24,2 MSEK

Fredagen den 12 juni 2020 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”). Totalt utnyttjades 201 784 388 TO 3, motsvarande en teckningsgrad om cirka 72 procent. Före nyttjandeperioden avtalade Bolaget om garantiteckning med Formue Nord Markedsneutral (”Formue Nord”). Därmed har styrelsen för Eurocine Vaccines idag, baserat på bemyndigandet från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission av aktier till Formue Nord motsvarande de återstående cirka 28 procenten av optionsinlösen. Eurocine Vaccines tillförs därmed totalt cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader, motsvarande cirka 100 procent av TO 3. Genom finansieringen säkerställer Eurocine Vaccines kapital för bland annat det fortsatta prekliniska utvecklingsprogrammet och förberedelser inför klinisk studie med klamydiavaccinkandidaten samt rörelsekapital för åtminstone 12 månader framåt.

Read More

Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 i Eurocine Vaccines är den 12 juni 2020

Nyttjandeperioden för Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines”) teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”) är den 12 juni 2020, sista dag för handel med TO 3 är idag, den 10 juni 2020. Innehavare av TO 3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines till en kurs om 0,087 SEK per aktie. Teaser och informationsblad finns tillgängliga på Eurocine Vaccines (www.eurocine-vaccines.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Read More

Eurocine Vaccines presentation från Småbolagsjakten

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, bolagets verksamhet, vaccinmarknaden och bolagets samarbeten, bland annat kring en vaccinkandidat mot klamydia, på Småbolagsjakten i Stockholm den 27 maj, där även inlösen av teckningsoptioner av serie TO 3 beskrevs kort.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »