News

Disclosure notice in Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB hereby announces that Flerie Invest AB has acquired shares in the company and now holds more than 15 % of the shares.…

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB meddelar härmed att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 15 % av röster och kapital. Flerie…