News

11/19 – Eurocine Vaccines AB is moved to the Observation List

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share will be moved to Spotlight’s Observation List. Information about the share: Shortname: EUCI ISIN-code: SE0001839069 Orderbook-ID: 4102 CFI: ESVUFR FISN: EUROCINE/SH Organization number: 556566-4298 LEI: 549300B408R6FTXR0D15  Stockholm January 15, 2019 Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com 

Read More

Eurocine Vaccines upprättar kontrollbalansräkning

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets revisor.

Read More

Flaggningsmeddelande

Som en följd av Eurocine Vaccines riktade nyemission till VisMederi Srl enligt pressmeddelande idag, den 20 december 2018, innehar VisMederi Srl nu 13 652 101 aktier, vilket utgör 16,7 procent av kapitalet och rösterna i Eurocine Vaccines baserat på det totala antalet aktier i Bolaget vid tiden för nyemissionen. 

Read More

Eurocine Vaccines genomför riktad emission till VisMederi

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (”Bolaget” eller Eurocine Vaccines”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 december 2017, beslutat om en riktad nyemission till VisMederi Srl om 13 652 101 aktier. Betalning sker genom kvittning.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »