News

Utformning av klinisk studie påbörjas

Eurocine Vaccines har inlett arbetet med att utforma den kliniska studien med vaccinkandidaten mot klamydia, planerad att starta hösten 2022.Read More

Interviews with CEO Hans Arwidsson

Eurocine Vaccines AB has published two interviews with CEO Hans Arwidsson in connection with the ongoing preferential issue of units. The interviews, which have partly…

Intervjuer med VD Hans Arwidsson

Eurocine Vaccines AB har offentliggjort två intervjuer med VD Hans Arwidsson med anledning av den pågående företrädesemissionen av units. Intervjuerna, som har delvis olika innehåll,…