Eurocine Vaccines kontrakterar Artemis Bioservices som CRO

Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget kontrakterar Artemis Bioservices B.V. (”Artemis Bioservices”) som CRO (Contract Research Organization) för de kommande prekliniska studierna med sin mRNA-baserade vaccinkandidat mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2). Den första prekliniska studien planeras starta så fort tillräcklig finansiering har säkrats i den pågående unitemissionen, och genomföras under första halvåret av 2024.

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag som överbryggar klyftan mellan innovationer och marknadens behov inom det högaktiva vaccinområdet. Bolaget bedömer att vaccinområdet erbjuder stor lönsamhet för framgångsrika projekt. Eurocine Vaccines fokus är att accelerera utvecklingen av Bolagets terapeutiska vaccinkandidat mot HSV-2, en av mänsklighetens mest spridda infektionssjukdomar.

Eurocine Vaccines planerar nu att genomföra prekliniska studier med Bolagets terapeutiska mRNA-vaccin mot HSV-2. Dessa studier syftar till att utvärdera immunförsvarets potential att bekämpa en etablerad HSV-2-infektion i marsvin efter vaccinering. Denna forskning är av yttersta vikt för att förbereda Bolaget för de kommande utvecklingsfaserna, inklusive kliniska prövningar på patienter som är smittade med HSV-2. Givet att Eurocine Vaccines erhåller tillräcklig finansiering i den pågående unitemissionen, planerar Bolaget inleda utvecklingsplanen med en första preklinisk studie som genomförs under första halvåret 2024.

Idag meddelar Eurocine Vaccines att ett avtal har tecknats med Artemis Bioservices som CRO. Genom avtalet med Artemis Bioservices, som är välkänt för sin expertis inom utvecklingen av antivirala läkemedel och vacciner, stärker Eurocine Vaccines sin forskningskapacitet. Detta samarbete är ett viktigt steg i arbetet med att initiera den första prekliniska studien med marsvin och kommer att bidra till att genomföra Bolagets övergripande forsknings- och utvecklingsstrategi.

”Vi är mycket glada att idag ha slutit ett avtal med Artemis Bioservices som rankats högst i vår noggranna urvalsprocess. Artemis Bioservices unika kombination av specialistkunskap inom prekliniska HSV-2-modeller, vetenskaplig expertis och utmärkta referenser gör dem till vår föredragna partner i utvecklingen av ett terapeutiskt HSV-2 vaccin. Vi är glada över att kunna lägga Artemis Bioservices till vårt nätverk av partners och ser fram emot ett framgångsrikt och givande samarbete”, säger Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines.

”Vårt samarbete med Artemis Bioservices är ett viktigt steg i att stärka och förbereda våra prekliniska studier för HSV-2-vaccinet. Genom detta partnerskap säkerställer vi tillgång till värdefull expertis och erfarenhet, vilket är avgörande för att våra kommande studier ska hålla högsta möjliga kvalitet och där vi skapar ett robust vetenskapligt underlag för vårt HSV-2-vaccin”, kommenterar VD, Hans Arwidsson.