News

Market Notice 105/19 – Last day of trading in Eurocine Vaccines AB’s BTA

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, EUCI BTA, is May 6, 2019.  Information about the paid subscribed share: Shortname: EUCI BTA ISIN: SE0012454221Orderbook-ID: 52HVCFI: ESNUFR FISN: EUROCINE/SH Last day of trading: May 6, 2019  Stockholm May 2, 2019 Spotlight Stock Market 08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com 

Read More

Företrädesemission genomförd – tecknad till 90,1 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Den 8 april 2019 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 13 februari 2019. Företrädesemissionen tecknades till 90,1 procent och tillför Bolaget cirka 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

Read More

Offentliggörande av informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 25 mars – 8 april 2019.

Read More

Eurocine Vaccines: Ytterligare investerarträff i samband med företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Eurocine Vaccines har tidigare informerat om investerarträffar i pressmeddelande den 13 mars 2019. VD Hans Arwidsson och chefen för forskning och utveckling, Anna-Karin Maltais, kommer att presentera motivet till nyemissionen samt bolagets framtidsplaner vid ytterligare en investerarträff på BioStock Live i Stockholm den 20 mars.

Teckningsperioden för företrädesemissionen löper under perioden 25 mars – 8 april 2019. Se nedan för mer information.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »