News

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB meddelar härmed att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 15 % av röster och kapital. Flerie…