News

Eurocine Vaccines´ Interim report July-September 2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) herby publishes the interim report for the first quarter of 2020/2021. Below is a brief summary of the interim report. The interim report is available at Euroccine Vaccines website (www.eurocine-vaccines.com/) and as an attachment.

Read More

Eurocine Vaccines publicerar delårsrapport för juli-september 2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2020/2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

Read More

Kallelse till årsstämma i Eurocine Vaccines AB (publ)

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566-4298, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 december 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Read More

Nyhetsbrev från Eurocine Vaccines

Ett intensivt arbete med utveckling av vaccinkandidaten mot klamydia har pågått under året och intensifierades ytterligare när avtalet om utveckling och kommersialisering av vaccinkandidaten tecknades i augusti. Parallellt med utvecklingsprocessen sker en kontinuerlig marknads- och partnerbearbetning jämte aktiviteter för att vidga vår projektportfölj med fler innovativa produktkandidater.

Read More

Flaggning i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) har avyttrat sitt aktieinnehav i Eurocine Vaccines. Formue Nord har tidigare innehaft cirka 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines.

Read More

Eurocine Vaccines publicerar bokslutskommuniké för 2019/2020

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) publicerar härmed bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019/2020. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Eurocine Vaccines hemsida (https://www.eurocine-vaccines.com/) samt som bifogad fil.

 

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »