News

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Flerie Invest AB ("Flerie") har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission…

Eurocine Vaccines meddelar sista dag för handel med BTA

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS…

Eurocine Vaccines meddelar förändring i styrelsen

Styrelseledamoten i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) Carlos von Bonhorst, har idag på egen begäran valt att utträda ur Eurocine Vaccines styrelse på…