News

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Flerie Invest AB (”Flerie”) har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den företrädesemission av aktier…

Eurocine Vaccines presentation på Aktieportföljen Live

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson presenterade bolaget, vaccinmarknaden, utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och den nyförvärvade vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, på Aktieportföljen…

Eurocine Vaccines presentation på Sedermeradagen

Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson presenterade bolaget, vaccinmarknaden, utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och särskilt den nyförvärvade vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, på…