News

Eurocine Vaccines kallar till årsstämma

Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566–4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 december 2019 klockan 16.00 i konferensrum Mitokondrien, Akademiska Hus lokaler med adress Fogdevreten 2A, Solna.

Read More

Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin – en vaccinkandidat med blockbusterpotential

Eurocine Vaccines AB har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB (”Spixia”) om ett forsknings-och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020.

Read More

Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines efter registrering av riktad nyemission

Den 14 oktober 2019 genomfördes en riktad nyemission av aktier i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) om sammanlagt 20 000 000 aktier. Denna nyemission har nu registrerats på Bolagsverket. Antalet utestående aktier ökar därmed med 20 000 000 stycken, från 212 314 953 stycken till 232 314 953 stycken, och aktiekapitalet ökar med 50 000,026 SEK, från 530 787,6585 SEK till 580 787,6845 SEK. I syfte att möjliggöra delleverans av aktier till investerarna i den riktade nyemissionen har huvudägaren i Bolaget, VisMederi Srl lånat ut 13 652 101 aktier till Sedermera Fondkommission. De utlånade aktierna kommer med anledning av genomförd registrering nu att återlämnas till VisMederi Srl. Detta medför att VisMederi Srl kommer att passera flaggningsgränsen om 5 % av röster och kapital i Bolaget. Som ett resultat av registreringen av den riktade nyemissionen kommer även Fårö Capital AB att passera flaggningsgränsen om 5 % av röster och kapital i Bolaget.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »