Eurocine Vaccines presenterar föreslagna styrelseledamöter inför den extra bolagsstämman den 31 maj 2024

Inför den extra bolagsstämman i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine” eller ”Bolaget”) den 31 maj 2024 föreslår en majoritet av de nya ägarna av Bolaget, under förutsättning att stämman dessförinnan beslutat enligt förslagen om ett omvänt förvärv, att styrelsen i Bolaget ska bestå av Ulrich Andersson, tillika ordförande, Niclas Biörnstad, Mats Ekberg, My Simonsson och Per Skaug.

En majoritet av de nya ägarna av Bolaget, under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan beslutat enligt förslagen om ett omvänt förvärv, föreslår att styrelsen i Bolaget ska bestå av följande personer:

Ulrich Andersson, ordförande

Ulrich är en entreprenör som under sina mer än 20 år i mineral och energi branschen startat upp företag som nu är på den Skandinaviska börsen som t ex Copperstone Resources, AB (publ) samt Nordic Iron Ore AB (publ). I tillägg leder han och/eller är i styrelsen i flera privata företag som till exempel Big Rock Exploration och Big Rock Energy.

Han har en utbildning i ekonomi samt handel.

Niclas Biörnstad, VD och styrelseledamot

Niclas har en balanserad praktisk samt strategisk bakgrund, verksam inom energi samt naturresurser med över 25 års global erfarenhet av operationella, tekniska, kommersiella positioner samt med affärsutveckling. Han har lett flera företag från början tills dess att dom eller deras projekt blivit uppköpta och/eller värderats till flera multiplar.

Han har en MSc i Oljeprospektering från Chalmers University of Technology, en MBA från Robert Gordon Universitet samt en BSc i Marin Geologi från Göteborgs Universitet.

Mats Ekberg, styrelseledamot

Mats är sedan tjugo år tillbaka egen företagare inom företagsstyrning och finansiering. Är dessutom aktiv investerare i mindre och medelstora företag.

Han är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och var under flera år adjunkt vid Högskolan Väst där han undervisade i redovisning och finansiering.

My Simonsson, styrelseledamot

My har en Juristexamen från Lunds Universitet och arbetar som advokat med drygt 20 års erfarenhet inom affärsjuridik. Hon är sedan 2014 grundare och ägare till Advokatbyrån Simonsson AB och har erfarenhet från flertalet styrelseuppdrag såväl i noterade som onoterade bolag, däribland Bluelake Mineral AB (publ), Mahvie Mineral AB (publ), Archelon Natural Resources AB (publ), Archelon REE AB (publ) och Copperhead Mineral AB (publ).

Per Skaug, styrelseledamot

Per är en strateg med över 30 års erfarenhet där han har rest finansiering till bolag med både equity samt lån och förhandlat fram kontrakt värda mer än 1 miljard usd. Han är verksam i exekutiva samt operationella poster främst inom energi, naturresurser, logistik samt oljeserviceföretag.

Han är en aktiv investerare samt rådgivare för företag inom konventionell samt förnyelsebar energi och klimat teknologier.

Han har en BSc i Petroleum Engineering från Universitetet i Texas, en MBA från Emory Universitetet samt certifierad i logistic från Georgia Tech och energi innovation och teknologi från Stanford.

Ansökan om fortsatt notering på Spotlight

Det planerade omvända förvärvet av Nidhogg Resources AB, kommer att innebära en väsentlig förändring av Eurocine Vaccines verksamhet och som en följd därav kommer det att krävas en ny noteringsprocess, vilket innebär att Spotlight måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering. Med anledning av detta, och under förutsättning att Spotlight godkänner noteringen, kommer ett informationsmemorandum att publiceras. Under noteringsprocessen är Eurocine Vaccines aktie fortsatt observationslistad. Om noteringsprövningen inte godkänns finns det en risk att Eurocine Vaccines aktie avnoteras.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines AB
E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
Telefon: +46 70 634 0171

Eller

Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources AB
E-post: ulric001@ulrich-co.se
Telefon: +46 70 376 0515

Eller

Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources AB
E-post: niclas@felixatramentum.com

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt privatägt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.

Bedömningen från Nidhogg Resources är att testbrytning av malmen i Tuna-Hästberg, en gruva söder om Borlänge som slogs igen på 1960-talet, kan komma att ge positivt kassaflöde redan mot slutet av 2025.

Andra projekt inom råvaruexploatering utvärderas av Nidhogg som kan tillföras redan i Q3 2024, där korta ledtider till positiva kassaflöden prioriteras.

Nidhogg planerar att finansiera verksamheten fram till positivt kassaflöde med kapital från den förestående optionsinlösen i Eurocine, tillsammans med befintliga och externa investerare, totalt cirka 5 miljoner kronor.