Styrelseledamot och VD tecknar i Eurocine Vaccines pågående företrädesemission

Eurocine Vaccines AB (publ) (“Eurocine Vaccines” eller “Bolaget”) meddelar idag att bolagets VD, Hans Arwidsson, och styrelseledamot Pär Thuresson, har tecknat respektive pro-rata-andel av units i företrädesemissionen som pågår till och med den 23 januari 2024.

Hans och Pär har tecknat enligt följande:

  • Hans Arwidsson:
    33 867 units, motsvarande 880 542 aktier och 880 542 teckningsoptioner
  • Pär Thuresson:
    32 484 units, motsvarande 844 584 aktier och 844 584 teckningsoptioner

Mer information om den pågående företrädesemissionen finns i memorandumet. Memorandum och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida under sidan Investors samt Nordic Issuings hemsida.

I samband med den pågående företrädesemissionen gästade Eurocine Vaccines vd Hans Arwidsson Småbolagspodden för att berätta mer om bolagets senaste strategiska förändring och utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2 (HSV-2).

Följ länken för att lyssna på hela avsnittet:

Eurocine Vaccines i Småbolagspodden