Eurocine Vaccines AB: Nidhogg Resources Holding AB utser ny VD

Eurocine Vaccines AB under namnändring till Nidhogg Resources Holding AB (”Bolaget”), har med omedelbar verkan utsett en ny VD, Niclas Biörnstad, som en fundamental del av transformationen för Bolagets nya verksamhet.

Niclas har en balanserad praktisk samt strategisk bakgrund, verksam inom energi samt naturresurser med över 25 års global operationell, teknisk samt kommersiell erfarenhet. Han har lett flera företag från början tills dess att dom eller deras projekt blivit uppköpta och/eller värderats till flera multiplar.

Han har en MSc i Oljeprospektering från Chalmers University of Technology, en MBA från Robert Gordon Universitet samt en BSc i Marin Geologi från Göteborgs Universitet.

”Jag är oerhört motiverad att jobba tillsammans med styret för att generera värde till alla som äger andelar i Bolaget dels genom ett omfattande internationellt nätverk; med signaler som indikerar att världen är på väg in i en ny naturresurs supercykel samt den protektionism som byggs upp inom EU för att säkra mineraltillgångar/ produktion. Bolaget har redan positionerat sig med mineralrättigheter i Sverige och vi tittar också pragmatiskt på andra nationella och internationella affärsmöjligheter.”

Kontakt

Ulrich Andersson, styrelseordförande Nidhogg Resources AB
E-post: ulric001@ulrich-co.se
Telefon: +46 70 376 0515

Eller

Niclas Biornstad, VD Nidhogg Resources AB
E-post: niclas@nidhoggresources.com

Om Nidhogg Resources

Nidhogg Resources AB, www.nidhoggresources.se, är ett svenskt aktiebolag med fokus på råvaror. Nidhogg grundades av personer med totalt över 60 års erfarenhet av råvarumarknaden, med bakgrund från prospektering till exploatering samt försäljning och en passion för att utvinna råvaror genom att tillämpa innovativ teknologi tillsammans med befintlig infrastruktur.

Bedömningen från Nidhogg Resources är att testbrytning av malm i Tuna-Hästberg samt Vintjärn Kölen, gruvor som slogs igen på 1960 och 70-talet, kan komma att ge positivt kassaflöde redan mot slutet av 2025.