246/18 – Handeln i Eurocines Vaccines AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight återupptas handeln i Eurocine Vaccines AB:s aktie (EUCI) och teckningsoption (EUCI TO 2) idag den 22 oktober 2018 kl. 11:00. Notera att handeln i bolagets instrument flyttas till Spotlights Observationslista.

Information om aktien:

Kortnamn: EUCI
ISIN-kod: SE0001839069
Orderbok-ID: 4102
CFI: ESVUFR
FISN: EUROCINE/SH
Organisations nr: 556566-4298
LEI: 549300B408R6FTXR0D15

Information om teckningsoptionen:  
Kortnamn: EUCI TO 2
ISIN-kod: SE0010599878
Orderbok-ID: 4683
CFI: RMXXXX
FISN: EUROCINE/OPT RTS 20181207
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Stockholm 22 oktober, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com