AktieTorget: Marknadsmeddelande 96/16 – Information om teckningsoption 1 i Eurocine Vaccines AB

Första dag för handel i Eurocine Vaccines teckningsoption 1 (EUCI TO 1) är den 2 maj 2016.

Villkor för TO 1: Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttio (70) procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 3 oktober 2016 till 14 oktober 2016.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 17 oktober 2016 till 28 oktober 2016.

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn: EUCI TO 1
ISIN-kod: SE0008092555
Orderbok-ID: 121659
Teckningsperiod: 17 oktober 2016 till 28 oktober 2016
Första dag för handel: Den 2 maj 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 26 april 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se