Arbete med antigenleveranser fortskrider

Som en del av utvecklingen av ett eget nasalt influensavaccin, Immunose™ FLU, har Eurocine Vaccines tagit viktiga steg mot att säkra leveranser av influensa-antigen. Bolaget är nu i framskridna förhandlingar med leverantörer som uppfyller högt ställda kvalitetskrav.

Eurocine Vaccines har genomfört en omfattande genomgång av ett stort antal potentiella leverantörer av antigen. Urvalsprocessen har nu nått fram till ett läge där antalet prioriterade leverantörer är reducerat till ett fåtal.
– Vi har nått ett läge i våra diskussioner med antigenleverantörerna där jag känner mig trygg med att vi kommer att kunna hålla tidplanen i projektet. Så fort vi har säkrat leveranser av antigen kan vi ta nästa steg i utvecklingsprocessen och starta det prekliniska förberedelsearbetet inför vår kliniska studie nästa år. Vi kommer fortlöpande att informera om hur projektet framskrider, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines.