Eurocine Vaccines nyhetsbrev – många bollar i luften

Parallellt med klamydiaprojektet pågår en rad aktiviteter som stärker bolagets närvaro och förbereder för en utveckling av produktportföljen. Ett axplock av aktiviteter som pågår är partneringkonferenser, flytt och förstärkt kommunikation.

Read More

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Eurocine Vaccines

Årsstämman i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) den 15 december 2020 beslutade att genomföra sammanläggning av aktier 1:100, innebärande att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet, fastställt att avstämningsdag ska vara den 11 januari 2021.

Read More

Eurocine Vaccines has selected Biovian as contract developer for the chlamydia vaccine candidate

Eurocine Vaccines AB (“Eurocine Vaccines” or the “Company”) has today selected Biovian Oy, Turku, Finland, (“Biovian”) as the contract developer for the Company’s vaccine candidate against chlamydia. Biovian, which is an internationally recognized contract developer and manufacturer with its own GMP facility, will develop an industrial manufacturing method as well as manufacture study products for Eurocine Vaccines´ future studies, such as toxicological and clinical studies.

Read More

Eurocine Vaccines har valt Biovian som kontraktsutvecklare för vaccinkandidaten mot klamydia

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) har idag valt Biovian Oy, Åbo, Finland, (”Biovian”) som kontraktsutvecklare för Bolagets vaccinkandidat mot klamydia. Biovian, som är en internationellt erkänd kontraktsutvecklare och -tillverkare med egen GMP-anläggning, kommer att utveckla en industriell tillverkningsmetod och tillverka studieprodukter för Eurocine Vaccines kommande studier, till exempel toxikologiska och kliniska studier.

Read More

Eurocine Vaccines advances the development of commercial manufacturing method and updates time plan

In connection with the procurement of contract manufacturer for the active protein in the chlamydia vaccine candidate, Eurocine Vaccines AB (“Eurocine Vaccines” or the “Company”) has, already at this stage, decided to develop a manufacturing method, which is suitable for the manufacture of vaccines on an industrial scale. In connection with the decision, the Company has updated the time plan.

Read More

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »