Den första prekliniska studien har startat med den första vaccinkandidaten i Eurocine Vaccines utvärdering

I slutet av januari meddelade Eurocine Vaccines att bolaget hade tecknat det första avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. Utvärderingsstudien med den vaccinkandidaten har nu startats helt enligt plan.

Den första prekliniska studien i utvärderingen av vaccinkandidater har startat. Ytterligare utvärderingsavtal är under förhandling. Målet kvarstår, att vid halvårsskiftet 2019 selektera 1–2 vaccinkandidater lämpliga för fortsatt utveckling.

Do you want to follow Eurocine Vaccines development?

Share our ambition developing more effective vaccines. Fill in your e-mail address and we will update you with the latest Press Releases and Stories.

Start your subscription here »