Eurocine Vaccines AB: sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4

I juni 2021 genomfördes en företrädesemission av units i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 22 juli 2021 och stoppdag är den 26 juli 2021. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 juli 2021.

Genom företrädesemissionen nyemitterades 6 316 328 aktier samt 3 158 164 teckningsoptioner av serie TO 4. Dessa har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 28 juli 2021. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Eurocine Vaccines till 14 211 741 stycken och aktiekapitalet uppgår till 3 552 937,099270 SEK.

Av serie TO 4 finns således 3 158 164 utestående teckningsoptioner, vilka kan nyttjas för teckning av aktier under perioden 14 mars – 28 mars 2022, till en teckningskurs om sjuttio procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie under den period på 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden. Teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 juli 2021. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0016101356 och kommer att handlas under tickern "EUCI TO 4".

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen av units har Sedermera Fondkommission agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing som emissionsinstitut.