Eurocine Vaccines adjuvansteknologi Endocine™ utvärderas med en vaccinkandidat mot COVID-19

Eurocine Vaccines har tecknat ett så kallat Material Transfer Agreement för utvärdering av Endocine™ tillsammans med en vaccinkandidat mot COVID-19.

Eurocine Vaccines har tecknat ett utvärderingsavtal, ett Material Transfer Agreement, med ett innovativt, nordamerikanskt, litet publikt bolag om utvärdering av Endocine™ tillsammans med en vaccinkandidat mot COVID-19. Studier i ett eller två djurslag kommer att genomföras för att studera både effekt och säkerhet.

Endocine™ är Eurocine Vaccines egen adjuvansplattform baserad på naturliga lipidföreningar och formulerad som en liposomal dispersion. Tillverkningen av bulkadjuvans har etablerats i pilotskala under GMP och visat utmärkt säkerhet och tolerabilitet i mer än 400 personer efter nasal administrering i fem kliniska prövningar.

Plattformen Endocine™ har utvärderats med flera olika vaccinantigen, både virala och bakteriella, och har visat sig vara kompatibel med peptider, proteiner, polysackarider, VLP, liksom sönderdelade och hela patogener.

Mer information om Endocine™ finns på:
https://www.eurocine-vaccines.com/the-portfolio/

Om positiva data erhålls med Endocine™ kan teknologin komma att tillämpas med ytterligare vaccinkandidater i samarbetet.