Eurocine Vaccines aktieägarträff hos Redeye, nu med live-länk

Eurocine Vaccines bjuder in till aktieägarträff hos Redeye måndagen den
5e november 2018.

Tid: kl. 17:30–18:30

Plats: Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm

Styrelseledamoten Pierre A. Morgon, PharmD LL.M MBA kommer att presentera vaccinmarknaden och de behov av förbättrade vacciner som finns.

Vidare kommer bolagets chef för forskning och utveckling, Anna-Karin Maltais, Ph.D. att beskriva hur nya vaccinkandidater kommer att identifieras, utvärderas och selekteras som en del av bolagets nya strategi.

Presentationen kommer till stor del att ske på engelska.

Välkomna!

Anmälan för deltagande på plats sker genom följande länk: https://www.lyyti.fi/reg/Eurocine_Vaccines_Aktieagartraff_8288

Aktieägarträffen kommer att sändas live genom följande länk: https://www.redeye.se/live/eurocine-vaccines-5-nov