Eurocine Vaccines ändrar rapportdatum

Datum för offentliggörande av Eurocine Vaccines årsredovisning 2016/2017 och delårsrapport juli – september 2017 ändras från den 18 november till måndag det 20 november.