Eurocine Vaccines ansöker om förstärkt internationellt patentskydd för vaccinkandidat mot HSV-2

Eurocine Vaccines AB (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in två nya patentansökningar för att ytterligare stärka IP-skyddet inom HSV-2, både internationellt och i USA.

Eurocine Vaccines har tidigare meddelat att bolaget förbereder nya patentansökningar för att stärka och förlänga patentskyddet för sin vaccinkandidat inom Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2. Inom det aktuella området har Eurocine Vaccines redan förvärvat rättigheterna till ett godkänt patentskydd. Nu lämnar bolaget in två nya patentansökningar. Tillsammans leder de båda ansökningarna till att skyddet för vaccinkandidaten stärks och förlängs, givet godkännande av respektive patentmyndigheter.

”Vi stärker nu patentskyddet ytterligare för den terapeutiska vaccinkandidaten mot HSV-2. Den strategiska inriktningen, att prioritera vår HSV-2-vaccinkandidat, kommer att möjliggöra snabbare framsteg i vaccinutvecklingen", kommenterar VD, Hans Arwidsson.

Dr. Karl Ljungberg, chef för pre-klinisk utveckling, kommenterar:
”Att stärka patentskyddet är en viktig del av vår process att utveckla ett helt nytt vaccin för HSV-2, en indikation som saknar effektiva terapier. De resultat som ligger till grund för våra nya patentansökningar är lovande och vi ser med tillförsikt fram emot besked från patentmyndigheterna.”