Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling

Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som bolagets chef för preklinisk utveckling från 1 juni 2019.

Karl Ljungberg är disputerad molekylärbiolog med lång erfarenhet av immunologi, virologi och speciellt vaccinologi från Karolinska Institutet, University of North Carolina och Folkhälsomyndigheten.

– Det är mycket glädjande att vi har kunnat rekrytera Karl för att leda det prekliniska utvecklingsarbetet, säger bolagets VD Hans Arwidsson. Han har en mycket lämplig bakgrund för de uppgifter som ligger framför oss enligt vår nya strategi.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta hos Eurocine Vaccines och bidra till de vaccinprojekt som utvärderas, och speciellt de som blir aktuella för fortsatt utveckling, säger Karl Ljungberg.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.