Eurocine Vaccines avbryter vidare utveckling av Immunose FLU

Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att avbryta vidare utveckling av den nasala influensavaccinkandidaten Immunose FLU.

Efter en djupgående analys av immundata från den senaste kliniska studien med Immunose FLU och efter att ha fått feedback från externa rådgivare, bedömer styrelsen att vaccinkandidatens profil inte längre stöder vidare utveckling av Immunose FLU för barn eller äldre. De kompletterande resultaten av VN-titrar[1] kommer inte att ändra bedömningen av vaccinkandidaten. Med brist på konkurrensfördel för Immunose FLU och dess begränsade kommersiella potential i USA och Europa har styrelsen enhälligt beslutat att avbryta den kliniska utvecklingen av Immunose FLU.

Samtidigt med detta pressmeddelande kommer Eurocine Vaccines att informera om bolagets nya strategi i ett separat pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2018.


[1]  VN, virusneutralisering, hör till de mest efterfrågade immunresponserna i blodserum.