Eurocine Vaccines avtalar om exklusiv förhandlingsrätt för klamydiavaccin – en vaccinkandidat med blockbusterpotential

Eurocine Vaccines AB har tecknat en avsiktsförklaring med Spixia Biotechnology AB (”Spixia”) om ett forsknings-och samarbetsavtal kring en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020.

Marknadspotential för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom för vilken förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, där Gardasil och Cervarix dominerar. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder US-dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US-dollar år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan, framför allt hos kvinnor, leda till svåra komplikationer som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat. Detta ger enligt styrelsen en gynnsam konkurrenssituation.

Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.

Avtalet

Mot bakgrund av de studier som har genomförts i samarbete mellan Eurocine Vaccines och Spixia och de fortsatta studier som planeras, har parterna tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) om att utarbeta ett avtal som ska reglera det framtida samarbetet, vilket bland annat inkluderar affärsvillkor och finansiella betingelser för utveckling, tillverkning och kommersialisering av ett klamydiavaccin. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020. Denna avsiktsförklaring är en viktig del i Eurocine Vaccines tidigare kommunicerade målsättning avseende vidareutvecklade avtal med ägarna till de vaccinkandidater som bolaget idag arbetar med.

– Nu fördjupar vi samarbetet med Spixia och förhandlar parallellt ett långsiktigt avtal som kommer att reglera vår relation. Även om exklusiviteten sträcker sig till halvårsskiftet 2020, har vi naturligtvis en betydligt mer ambitiös målsättning för när förhandlingarna ska vara klara, säger Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot i Eurocine Vaccines.

Vi ser en mycket intressant potential i samarbetet med Eurocine Vaccines. Det ger oss möjlighet att gå vidare med utvecklingen av klamydiavaccinet mot klinisk prövning. Det är mycket angeläget att erbjuda befolkningen ett effektivt klamydiavaccin, säger Åke Strid, VD och styrelseledamot i Spixia.


Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019.


Om Spixia Biotechnology

Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Bolaget har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge skydd till 2031 och en offensiv patentstrategi för fortsatt utveckling av portföljen. Huvudkontoret ligger i Örebro.