Eurocine Vaccines bekräftar adjuvanseffekt av Endocine™ med vaccinkandidat mot zikavirus

Eurocine Vaccines har genomfört preklinisk utvärdering av en vaccinkandidat mot zikavirus i samarbete med en amerikansk organisation. De tidigare redovisade preliminära resultaten visade en robust adjuvanseffekt av Endocine™. Resultaten i slutrapporten visar att det adjuvanterade vaccinet gav 6–10 gånger högre nivåer av antikroppar.

Ett zikavirusvaccin har testats tillsammans med Eurocine Vaccines adjuvans, Endocine™, i möss. Studien visade att vaccin adjuvanterat med Endocine™ gav 6–10 gånger högre nivåer av antikroppar mot zikavirus efter intramuskulär injektion jämfört med samma vaccin utan Endocine™.

– Det är spännande och glädjande att vi nu bygger ytterligare kunskap runt hur vårt adjuvans Endocine™ fungerar som adjuvans för injicerade vacciner, säger Karl Ljungberg, Chef för Preklinisk Utveckling på Eurocine Vaccines. Det är mycket intressant att se att Endocine™ stimulerar olika typer av antikroppar. Framförallt stimuleras en särskild typ av IgG som är känd för att ha stark cytotoxisk (celldödande) effekt på celler infekterade med intracellulära bakterier eller virus som till exempel zikavirus eller klamydia. Det ger oss möjligheten att skräddarsy de immunsvar som ett vaccin ger upphov till för att öka skyddseffekten mot intracellulära bakterie- och virusinfektioner, fortsätter Karl Ljungberg.

– De fullständiga resultaten från utvärderingen av zikavaccinet ger ett starkt vetenskapligt stöd för ett fortsatt samarbete, säger Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines. Vi är nöjda med att än en gång se att Endocine™ är ett effektivt och mångsidigt adjuvans, avslutar Hans Arwidsson.