Eurocine Vaccines bekräftar god immunologisk effekt i preklinisk studie med klamydiavaccinkandidaten

Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) bekräftar god immunologisk effekt i en preklinisk djurstudie med sin klamydiavaccinkandidat. Studien konfirmerar att en anpassad variant av vaccinet, utformad för att möta de regulatoriska kraven på en färdig produkt, är mycket immunogen. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet överträffar med god marginal det som i tidigare studier med vårt vaccin gett skydd i prekliniska modeller.

I den nu genomförda studien har en klamydiavaccinkandidat, som anpassats för att uppfylla regulatoriska myndigheters krav, utvärderats. Studien visar att Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat, efter anpassningen, är fortsatt mycket immunogen och fokuserar immunresponsen till relevanta delar av klamydiabakterien. De antikroppar som vaccinet ger upphov till binder till samma delar av klamydiabakteriens yta som skyddande antikroppar.

Två olika doser har utvärderats, vilka båda påvisade god immunogenicitet. Denna studie lägger därmed grunden för fortsatta prekliniska studier med syfte att bestämma rätt doser i våra planerade kliniska studier.

”Genom att optimera vaccinkandidaten kan vi fokusera immunresponsen så att de bildade antikropparna i ännu högre utsträckning än tidigare binder till relevanta delar av klamydiabakterien. Detta har sannolikt stor betydelse för hur effektivt vaccinet är, vilket kommer att studeras i kommande studier” säger dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines. ”Nu kommer vi att gå vidare med vaccinkandidaten och utvärdera både immunresponsen hos T-celler och skydd mot infektion och sjukdom. Det ska bli mycket spännande att se i vilken grad immunresponsen omsätts i skydd” fortsätter Karl Ljungberg.

”Resultaten bekräftar att vi är på rätt väg med vaccinet och stöder den strategi vi valt för utvecklingen – att redan i detta skede satsa på utveckling av en tillverkningsmetod som är lämplig för tillverkning i industriell skala” säger dr. Hans Arwidsson, VD i Eurocine Vaccines. ”Denna bekräftelse är ett viktigt steg inför den fortsatta utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten på vägen mot den första kliniska studien” fortsätter Hans Arwidsson.
 

Om marknadspotentialen för ett klamydiavaccin

Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom där förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder US dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US dollar år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys.

Om behovet av klamydiavaccin

Klamydiainfektion är den vanligaste typen av sexuellt överförd infektion och majoriteten av sexuellt överförd klamydia visar inga symptom. Man beräknar att 130 miljoner fall av klamydiainfektion sker globalt varje år. Infektionen kan framför allt hos kvinnor leda till svåra komplikationer, som till exempel infertilitet, utomkvedshavandeskap och för tidig födsel. Dessutom kan klamydiainfektion medföra ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar. Därför finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Trots det befinner sig endast två produkter mot klamydia i klinisk fas, varav en är en förebyggande vaccinkandidat.

Vidare utgör effektiva vacciner och vaccinationsprogram mot bakteriella infektioner ett av de bästa sätten att motverka utvecklingen av antibiotikaresistens, ett allvarligt hot mot den globala hälsan.